TULEVIKU TEGIJAD: NEMAD AITAVAD MEIL MEHAANIKU ELUKUTSET POPULARISEERIDA

Noore Automehaaniku võistlus annab paljudele noortele esimese võimaluse oma ametialased teadmised ja oskused tõsiselt proovile panna. Konkurss on tähtis ka valdkonna jaoks üldiselt, sest propageerib automehaaniku ametit neile noortele, kes alles valivad eriala. Meie partnerite jaoks, kelle arv kasvab aasta-aastalt, on selle projekti toetamine põhimõtte küsimus. Mida nemad Noore Automehaaniku konkursist arvavad?


Automehaanikute positiivne ja asjatundlik kuvand

- „Bosch on 30 Poolas tegutsetud aasta jooksul alati rõhutanud vajadust toetada noorte automehaanikute kutseoskuste omandamist. Autotootjaid ja järelturgu teenindava juhtiva autoosade tootjana osaleme kutseharidusprojektides väga aktiivselt. Näeme, et autoremonditöökodades on oskuslikud automehaanikud üha enam hinnas,“ vastas Bosch Mobility Kesk-ja Ida-Euroopa varuosade müügi valdkonna juht Pawel Hanczewski

Ka võistlusele alguse pannud ja seda korraldava Inter Carsi juhid näevad endiselt vajadust õhutada noorte õppurite hulgas huvi mootorite maailma vastu ning tõsta automehaanikute kutseoskuste taset. Kutseoskuste arendamine ongi Noore Automehaaniku konkurssi korraldava programmi Young Personnel üks põhieesmärke. Millisena näevad seda teised partnerid?

- „Autotööstus teeb läbi suuri muutusi, mistõttu on ülimalt oluline koolitada tõelisi proffe, kes on valmis muutustega kaasas käima ning on samas saavutanud vajaliku kutseoskuste ja professionaalsuse taseme. Vastutavad need noored ju juba lähitulevikus meie teedel liiklevate sõidukite tehnilise korrasoleku eest,“ kinnitas Filtron Polska müügijuht Adam Gryczka.

- „Noorte automehaanikute õpetamine ja koolitamine on investeering autotööstuse tulevikku. Usume, et see aitab kaasa meie tegevusala arengule ning aitab tuua juurde andekaid särasilmseid noori, kes teevad tööd suure entusiasmiga. Autotööstuse areng on tormiline. Varuosade ja tehnosüsteemide tootjatena peame toetama remonditöökodasid ja automehaanikuid, kel tuleb toime tulla tehniliselt üha keerukamate moodsate sõidukite käitamise, remontimise ja hooldamisega,“ nentis Michał Głażewski, ZF Aftermarketi Baltimaade, Põhjamaade ja Poola sõiduautode ning tarbesõidukite remondi- ja hooldustöökodade võrgustiku juht.

Automehaaniku amet on tulevikukindel valik!

Uusimale tehnoloogiale, keerukatele süsteemidele ja ohutusele üha enam rõhku pannes esitavad autotootjad otsekui väljakutse meie tegevusalale. Seetõttu suureneb nõudlus ajakohaste oskustega autoautomehaanikute järele pidevalt. Milliseid kompetentse tasuks seega automehaanikutel endas arendada? 

- „Tulevikus nihkub automehaanikute töö põhirõhk üha enam sõidukite elektrisüsteemidele ja automaatikale. Elektrimootorite hooldus ja diagnostika kuulub kindlasti iga õige automehaaniku oskustepagasisse. Tõusev huvi jätkusuutlike liikuvuslahenduste vastu kasvatab juba praegu elektriautode populaarsust, mistõttu peame ka meie neid loodussäästlikke tehnoloogiaid põhjalikult tundma,“ sõnas Delphi tehnikajuht Tomasz Hurt

- „Tulevikus peavad automehaanikud tulema toime uute jõuallikatega, kus digitaliseerumisel on samuti keskne roll. Meie teedele lisandub juba praegu üha enam elektrisõidukeid ja nende osakaal kasvab pidevalt. Nende sõidukite remontimiseks ja hooldamiseks vajavad autoautomehaanikud eriväljaõpet,“, vastas Meyle tehnilise väljaõppe juht Patrick Stüdemann.

- „Automehaanikutel tuleb üha kitsamalt spetsialiseeruda, näiteks ülekandesüsteemidele või jõuallikatele. Tulevikus peavad autoremonditöökojad korraldama oma tegevuse modulaarselt, kuna välja tuleb vahetada terveid alamsüsteeme, mis tuleb seejärel sõidukiga uuesti integreerida. Alamsüsteemide integreerimiseks ja diagnostikaks on vaja eriseadmeid ja -teavet, mida saavad pakkuda vaid autotootjad ise. Kokkuvõttes muutub automehaaniku amet tundmatuseni. Paljusid tänapäeval tüüpilisi töid, näiteks mootori või käigukasti remonti, pole tulevikus enam vaja. Võib arvata, et automehaaniku töö hakkab suuresti seisnema teabe vahendamises auto ja tootja vahel,“ lausus FEBI tehniline konsultant ja koolitaja Jerzy Kaparuk.

- „Praeguste trendide järgi otsustades muutub autoremonditöökodades vajalike pädevuste valik drastiliselt juba lähima kümne aasta jooksul. Tänapäevaste automehaanikute kõrval läheb vaja täiesti uute oskustega spetsialiste. Tuleviku autoremonditöökodades on vaja vähem metallitöö-spetsialiste, mehaanikainsenere ja traditsioonilisi autoelektrikke. Seetõttu tuleb taas kord äratada noortes huvi autotööstuse vastu ning näidata, et praegu on õige aeg uue põlvkonna oskuste omandamiseks. Ka autoremonditöökodade omanikud teavad, et konkurentsis püsimiseks on olemasolevate töötajate ümberõpetamine ja uute talentide värbamine vältimatu.“ Nathalie Richard, Shelli müügiedendusjuht Euroopas ja Aafrikas.

Appi tuleb Noore Automehaaniku võistlus

Noore Automehaaniku konkursi algatas Inter Cars ning selle korraldamist toetavad autovaruosade tootjad. Partnereid lisandub igal aastal – üha enam tootjaid on huvitatud muutustega kaasaskäimisest ning soovib toetada noori kutseoskuste omandamisel. Kõigile turuosalistele peaks olema selge, et see võistlus on nende kõigi huvides. 

- „Iga algatus, mis julgustab noori valima automehaaniku elukutset, on positiivne ja igati teretulnud. Nii ka rahvusvaheline Noore Automehaaniku võistlus. See võimaldab õppuritel ennast teiste vastu proovile panna ning uusi teadmisi ja oskusi omandada. Õppureid motiveerib konkursil osalema nii võimalus reisida riiklikele või rahvusvahelistele finaalvõistlustele kui ka väärikas auhinnafond,“ kinnitas Roman Boluk, Contitechi koolitusvaldkonna juht.

- „Noore Automehaaniku võistlus on Inter Carsi põnev algatus. Esiteks süvendavad ja laiendavad õppurid võistluseks valmistudes seni omandatud teadmisi. Riiklikeks ja rahvusvahelisteks finaalideks valmistudes lahendavad nad üha keerukamaid ja mitmekülgsemaid praktilisi ülesandeid. See annab neile paremat aimu, mis tulevases karjääris ees seisab ning milliseid pädevusi automehaaniku igapäevatöös vaja läheb,“ ütles Elringi varuosade müügijuht Poolas Korneliusz Kąkol.

- „Eelkõige annab see võistlus õppuritele võimaluse tutvuda autode uusimate tehnoloogiliste lahendustega ja oma teadmised „päris patsiendi“ peal proovile panna. Samuti näitab konkurss ilmekalt, kui mitmekülgseid oskusi tänapäeva automehaanikutelt oodatakse,“ sõnas NRF-i äriarendusjuht Marek Jeleń.

- „Noore Automehaaniku konkurss aitab tulevastel professionaalidel oma eriala praktilise küljega tutvust teha. Konkursil edukalt osalemiseks on vaja oskusi lihvida ja ka täiesti uusi oskusi omandada. Akutootjana rõhutame igal võimalusel, et ilma hea akuta ei või ka parimas korras autole kindel olla, mistõttu peaks akutehnoloogiate tundmine, õige aku valimine, akudiagnostika ning akude paigaldamine, käitamine ja korrektne kasutusest kõrvaldamine kuuluma iga automehaaniku oskusteadmiste pagasisse,“ ütles Varta turundusjuht Magdalena Broszkiewicz.