Noore Automehaaniku võistlus on tänaseks endale iga-aastaselt autoürituste seas kindla koha saavutanud.

Aastast aastasse peetavat konkurssi toetavad juhtivad varuosade tootjad ja tarbijad. Viimati toimus võistlus juba seitsmendat korda, võimaldades välja selgitada parima noore automehaaniku ja autotööstuse säravaima järelkasvu. Järgneb intervjuu Noore Automehaaniku projekti eesvedaja ja koordinaatori Armands Umbrasko’ga.


Rafał Pierzgała: – Mis on suurim väljakutse üleeuroopalise noortekonkursi korraldamisel?

Armands Umbrasko: – Kõige tähtsam aspekt on see, et tänaseks me juba teame, mis on kõige keerukam ja me oleme nende väljakutsete osas juba lahendused leidnud. Ma räägin siinkohal tehniliste ülesannete ettevalmistusest, kohandamisest ja ülesannete tõlkimisest erinevatesse keeltesse, samuti ka inventari logistikast, mida läheb vaja ülesannete läbiviimiseks erinevates riikides.

Kas Noore Automehaaniku võistlusel osalevate riikide arv tulevikus kasvab või peate praegust osalejate arvu optimaalseks?

– Noore Automehaaniku projekt ja selle läbiviija Inter Cars suhtuvad uute riikide osalemisse avatult. 2024. aastal uusi liitujaid ei ole, kuid 2025. aastal ootame vähemalt ühe riigi lisandumist. Ma lisan, et liituda võivad ka need riigid, mis ei ole Inter Cars Capital Group’iga ühendatud.

Teie kui korraldaja arvates, millist täiendavat kasu Noore Automehaaniku võistlus lisaks oskuste hindamisele ja teadmistekontrollile toob?

– Kui teemasse süveneda, siis tekib kõigile osapooltele terve rida hüvesid. Õpilased saavad tulevikuks hea stardiplatvormi ja multikultuurse kogemuse. Koolid ja õpetajad vahetavad kogemusi ja oskusteavet, rääkimata rahalisest kasust. Noore Automehaaniku konkursi koostööpartnerid jagavad oma teadmisi ja kogemusi tulevaste spetsialistidega. Enamgi veel, koolide ja õpetajate kaudu kanduvad uued teadmised sadade mitte-osalevate õpilasteni. Meie ehk Inter Cars’i jaoks võimaldab konkurss saavutada parema ja vahetuma läbikäimise meie partnerite ja tarnijatega, ühtekuuluvustunde, samuti ka tihedama suhtluse koolidega, nähes neid kui partnereid ka meie igapäevases töös.

Bosch, Continental, Elring, febi, Mann-Filter, Meyle, Schaeffler, Shell, Varta ja ZF Aftermarket – Noore Automehaaniku võistluse toetajate nimekiri on muljetavaldav. Kui oluline on partnerite valimine võistluse jaoks konkurentsi kontekstis?

– Partnerite valikul on peamine põhimõte iga partneri enda soov projektis kaasa lüüa. Kõik loetletud brändid on meie koostööpartnerid juba aastaid. Siiski tuleb veel ühte faktorit silmas pidada. Toetavad brände ja võistluse ülesandeid ei saa olla liiga palju, sest võistluse läbiviimise aeg ja sellel osalejate arv on siiski piiratud. Kokkuvõttes me hindame oma senist koostööd väga kõrgelt ja pingutame, et see jätkuks ka tulevikus. Samas on ka uued partnerid teretulnud ja me leiame alati võimaluse koostööks.

Kuidas suhtutakse Noore Automehaaniku konkurssi erinevates riikides, nii osalejate kui ka õpetajate poolt?

– Ma ei ole negatiivset vastukaja saanud. Mõistagi peame igas riigis arvestama teatud eri nüanssidega – näiteks nagu haridussüsteem, koolide arv ja riigiasutuste osalus. Päeva lõpuks on siiski selge, et me korraldame väärt sündmust nii koolide kui ka õpilaste vaatevinklist.

Millistes Noore Automehaaniku konkursil osalevates riikides on mehaaniku eriala noorte seas kõige populaarsem? Kus on õnnestunud eriala populaarsust kasvatada?

– Seda on väga raske öelda. Seega ma pigem väidaksin, et populaarsus on riikides sama. Ühe aspekti. mille tahaksin välja tuua, on minu kodumaa Läti suhtumine. Automehaaniku eriala kvaliteet ja populaarsus on märkimisväärselt tõusnud nende 15 aasta jooksul, mil Lätis on konkurssi korraldatud.

Millist rolli mängivad mehaaniku erialal pehmed oskused ja kuidas on Noore Automehaaniku konkurss selles osas eeskujuks?

– Võiks ju arvata, et mehaanikuks lähevad inimesed, kes eelistavad autodega töötamist inimestega suhtlemisele, kuid tegelikkuses kohtame võistluse eri etappidel noori, kes on igati suhtlusaltid ja intelligentsed. Ehk noore mehaaniku tööelus läheb kindlasti vaja ka pehmeid oskusi.

Kuidas võrrelda Noore Automehaaniku konkurssi teiste sarnaste võistlustega korralduse, teadmiste, prestiiži ja kvaliteedi osas?

– Ei ole palju, millega võrrelda – saan mainida konkursse nagu World Skills ja Euro Skills. Kui peaks nendega võrdlema, siis tegu on algusest peale erinevate lähenemistega. World Skills ja Euro Skills hindavad ainult tehnilist teostust, neil on pikk ajalugu ja suur kuulsus. Noore Automehaaniku konkurss on aga palju enamat. Hindame muid väärtusi: suhete loomine, suhtlus, tehnikakoolide kõrgtasemel osalemine projektides, õpetamisel ja õppimisel.

Millised on teie arvates kõige tähtsamad hariduspõhimõtted, mis noortele Noore Automehaaniku konkursi käigus edasi antakse?

– Kindlasti tuleks nimetada mitmekesisust ja praktilisi oskusi.

Kas Noore Automehaaniku konkurss on ka platvorm uute rahvusvaheliste ühenduste ja sõpruse loomiseks?

– Absoluutselt. Seda on Noore Automehaaniku konkursi kestel väga selgelt näha, et võistlejad on üksteise suhtes väga positiivsed ja avatud.

Konkursi käigus vahetatakse õpilaste ja õpetajate vahel kogemusi ka mehaanika ja mehhatroonika valdkonnas. Millistes aspektides saavad nad üksteist infoga kõige rohkem täiendada?

– Usun, et seal, kus kõige rohkem vaja, kuid näeme konkursside kestel ühte selget suundumust. Õpetaja selgitab õpilasele midagi, kuid see kommunikatsioon muutub alati dialoogiks. Mõlemal osapoolel on arvamusi ja arvamusi tuleb arutleda.

Tänan selle huvitava intervjuu eest.

– Aitäh!